Pavoisement Strasbourg 27 novembre 2015

Rue du Sanglier, Strasbourg 27 novembre 2015.